Bemutatkozás

A Bácska Erdőszövetkezet bemutatása

A Bácska Erdőszövetkezetet 1998-ban alapították erdőtulajdonnal rendelkező magánszemélyek. A vállalkozás eredeti célkitűzése az volt, hogy a tagok erdőterületeit egységesen kezelje, ott erdőgazdálkodjon, a fakitermeléseket elvégezze, a kitermelt faanyagot értékesítse, az erdőfelújításokat elvégezze.

Az idők folyamán a tevékenység jelentősen kibővült: egyrészt más erdőtulajdonosok is megbízták az erdőszövetkezetet erdőtulajdonuk komplex kezelésével, illetve sokan adták haszonbérletbe erőiket a Szövetkezetnek. Jelenleg az erdőszövetkezet mintegy 700 ha erdőterületen gazdálkodik.

Az erdőgazdálkodásból nőtt ki a vállalkozás másik főtevékenysége, a fakereskedelem, valamint a fafeldolgozási tevékenység is. A tulajdonosok ugyanis rájöttek, hogy a helyben megtermelt faanyagukat helyben feldolgozva, főként helyi piacokon értékesítve jóval nagyobb bevételt és eredményt tudnak elérni, mintha pusztán nyersanyagként adnák el a kitermelt fát.

A szisztematikus fejlesztés eredményeképpen a 2000-es évek közepére a Szövetkezet létrehozta fafeldolgozó üzemét, majd 2009-10-re megteremtette korszerű szárító kapacitását           

A szisztematikus fejlesztés eredményeképpen a 2000-es évek közepére a Szövetkezet létrehozta fafeldolgozó üzemét, majd 2009-10-re megteremtette korszerű szárító kapacitását

A jelenlegi telephelyen egy 600 m2-es fűrészcsarnokban folyik a fafeldolgozás, rönkhasító szalagfűrészes technológiával. A termelt áruféleségek: Kemény és lágy fűrészáru (deszka, palló), szélezetlen és szélezett kivitelben, különféle oszlop- és karóféleségek (kerítésoszlopok, szőlőtámok, gyümölcstámok, kertészeti nevelőkarók, szőlészeti karók, parképítési, fásítási karók, földmérési karók, stb.), Keményfa kerítéselemek, speciális fa-építmények (pl. magaslesek, stb.). A térségben csak vállalkozásunk foglalkozik jelentős mértékben kemény fával, ezért piaci lehetőségeink jónak mondhatók. További előny, hogy nagyrészt saját alapanyagot dolgozunk fel, amihez önköltségi áron jutunk hozzá, ez tovább fokozza versenyképességünket.

Az Erdőszövetkezet 2014-ben megvalósította a vevők kulturált kiszolgálására, az áruk esztétikus, rendszerezett bemutatására, valamint a dolgozók színvonalas elhelyezésére alkalmas a cégközponti funkciókat is ellátó, 900 m2-es raktár-irodaház beruházását. Az objektum alkalmas az irodai munka végzésére, partnerek, beszállítók, vevők fogadására, tárgyalások lebonyolítására és szociális funkciók ellátására egyaránt.